DTM מגורען

DTM meguran 5L

צבע יסוד עליון לצביעה ישירה על מתכות מגולוונת במרקם מגורען. מותאם לצביעת פנים וחוץ, בעל כושר הידבקות מעולה, בעל עמידות טובה לתנאי מזג האויר, מתייבש במהירות ומגן על המתכת בפני החלדה.

מפרט טכני
זמין במניפת RAL
פרטים
קיים באריזות:0.75, 5, 18 ליטר
כיסוי לאריזה:11.7 מ"ר / ליטר
כיסוי לליטר:11.7 מ"ר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש

נתונים טכניים

גיוון:גווני מניפת RAL
גימור:מגורען מט
כלי עבודה:הברשה, גלילה, התזה, התזת איירלס

כתבות המאזכרות את המוצר: